Bưu điện văn phòng VP Bắc Bình

  • Mã bưu điện: 801945
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Bắc Bình
  • Địa chỉ: Sô´96, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình
  • Điện thoại: 02523 641356