Bưu điện văn hóa xã Hàm Liêm 1

  • Mã bưu điện: 803011
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Liêm 1
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc
  • Điện thoại: 0252‎3838212