Bưu điện Phan Rí Cửa

  • Mã bưu điện: 802450
  • Bưu cục: Bưu điện Phan Rí Cửa
  • Địa chỉ: Sô´11, Đường Nguyễn Văn Trỗi ( Tuyến 1 ), Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong
  • Điện thoại: 02523854101