Bưu điện văn hóa xã Phan Lâm

  • Mã bưu điện: 802080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phan Lâm
  • Địa chỉ: Tổ 1, Xã Phan Lâm, Huyện Bắc Bình
  • Điện thoại: 02523648500