Bưu điện văn hóa xã Thiện Nghiệp 2

  • Mã bưu điện: 801139
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiện Nghiệp 2
  • Địa chỉ: Thôn Thiện Sơn, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết
  • Điện thoại: