Hệ thống bưu điện Bắc Bình, Bình Thuận

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Bắc Bình thuộc tỉnh Bình Thuận, bao gồm: Bưu điện Bắc Bình, Bưu điện Phan Rí Thành, Bưu điện Hải Ninh, Bưu điện Lương Sơn, Bưu điện văn hóa xã Phan Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Phan Hoà, Bưu điện văn hóa xã Phan Điền, Bưu điện văn hóa xã Bình An, Bưu điện văn hóa xã Phan Lâm, Bưu điện văn hóa xã Phan Sơn, Bưu điện văn hóa xã Sông Lũy 3, Bưu điện văn hóa xã Sông Lũy, Bưu điện văn hóa xã Sông Lũy 2, Bưu điện văn hóa xã Phan Tiến, Bưu điện văn hóa xã Bình Tân, Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái, Bưu điện văn hóa xã Hoà Thắng 3, Bưu điện văn hóa xã Hoà Thắng 1, Bưu điện văn hóa xã Hoà Thắng 2, Bưu điện văn hóa xã Hồng Phong, Bưu điện văn hóa xã Sông Bình, Bưu cục văn phòng VP Bắc Bình

Bưu điện Bắc Bình

 • Mã bưu điện: 801900
 • Bưu cục: Bưu điện Bắc Bình
 • Địa chỉ: Sô´96, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 02523860101

Bưu điện Phan Rí Thành

 • Mã bưu điện: 801970
 • Bưu cục: Bưu điện Phan Rí Thành
 • Địa chỉ: Thôn Bình Thủy, Xã Phan Rí Thành, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 02523862642

Bưu điện Hải Ninh

 • Mã bưu điện: 802000
 • Bưu cục: Bưu điện Hải Ninh
 • Địa chỉ: Sô´46, Đường Trưng Nữ Vương, Xã Hải Ninh, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 02523660005

Bưu điện Lương Sơn

 • Mã bưu điện: 802130
 • Bưu cục: Bưu điện Lương Sơn
 • Địa chỉ: Khu phố Lương Tây, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 02523873101

Bưu điện văn hóa xã Phan Hiệp

 • Mã bưu điện: 801980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phan Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn Bình Hiếu, Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 02523860001

Bưu điện văn hóa xã Phan Hoà

 • Mã bưu điện: 801990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phan Hoà
 • Địa chỉ: Thôn Bình Minh, Xã Phan Hoà, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 02523862123

Bưu điện văn hóa xã Phan Điền

 • Mã bưu điện: 802060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phan Điền
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Phan Điền, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 02523660007

Bưu điện văn hóa xã Bình An

 • Mã bưu điện: 802040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình An
 • Địa chỉ: Thôn An Lạc, Xã Bình An, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 02523860889

Bưu điện văn hóa xã Phan Lâm

 • Mã bưu điện: 802080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phan Lâm
 • Địa chỉ: Tổ 1, Xã Phan Lâm, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 02523648500

Bưu điện văn hóa xã Phan Sơn

 • Mã bưu điện: 802070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phan Sơn
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phan Sơn, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Sông Lũy 3

 • Mã bưu điện: 802150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Lũy 3
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 05253655101

Bưu điện văn hóa xã Sông Lũy

 • Mã bưu điện: 802151
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Lũy
 • Địa chỉ: Thôn Tú Sơn, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: ‎0949330200

Bưu điện văn hóa xã Sông Lũy 2

 • Mã bưu điện: 802152
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Lũy 2
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Phan Tiến

 • Mã bưu điện: 802050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phan Tiến
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phan Tiến, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 0966693471

Bưu điện văn hóa xã Bình Tân

 • Mã bưu điện: 802190
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Tân
 • Địa chỉ: Thôn Bình Sơn, Xã Bình Tân, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 05253863399

Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái

 • Mã bưu điện: 802090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái
 • Địa chỉ: Thôn Thái Hiệp, Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 02523861959

Bưu điện văn hóa xã Hoà Thắng 3

 • Mã bưu điện: 802200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoà Thắng 3
 • Địa chỉ: Thôn Hồng Chính, Xã Hoà Thắng, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 02523658490

Bưu điện văn hóa xã Hoà Thắng 1

 • Mã bưu điện: 802201
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoà Thắng 1
 • Địa chỉ: Thôn Hồng Lâm, Xã Hoà Thắng, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 02523658488

Bưu điện văn hóa xã Hoà Thắng 2

 • Mã bưu điện: 802202
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoà Thắng 2
 • Địa chỉ: Thôn Hồng Thắng, Xã Hoà Thắng, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 02523655077

Bưu điện văn hóa xã Hồng Phong

 • Mã bưu điện: 802180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Phong
 • Địa chỉ: Thôn Hồng Thịnh, Xã Hồng Phong, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 02523658947

Bưu điện văn hóa xã Sông Bình

 • Mã bưu điện: 802176
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Bình
 • Địa chỉ: Thôn Láng Xéo, Xã Sông Bình, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 0917428917

Bưu cục văn phòng VP Bắc Bình

 • Mã bưu điện: 801945
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Bắc Bình
 • Địa chỉ: Sô´96, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình
 • Điện thoại: 02523 641356