Bưu điện văn hóa xã Hoà Thắng 3

  • Mã bưu điện: 802200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoà Thắng 3
  • Địa chỉ: Thôn Hồng Chính, Xã Hoà Thắng, Huyện Bắc Bình
  • Điện thoại: 02523658490