Bưu điện văn hóa xã Gia Huynh 1

  • Mã bưu điện: 803560
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gia Huynh 1
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh
  • Điện thoại: 0919646300