Bưu điện văn hóa xã Đa Kai 2

  • Mã bưu điện: 803780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đa Kai 2
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đa Kai, Huyện Đức Linh
  • Điện thoại: 02523884489