Bưu điện văn hóa xã Đông Giang

  • Mã bưu điện: 802940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Giang
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đông Giang, Huyện Hàm Thuận Bắc
  • Điện thoại: 01662491658