Hòm thư Công cộng Tuần Châu

  • Mã bưu điện: 202934
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tuần Châu
  • Địa chỉ: Khu Du Lịch Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: