Hòm thư Công cộng Trần Hưng Đạo

  • Mã bưu điện: 202188
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trần Hưng Đạo
  • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: