Hòm thư Công cộng Sơn Hoá

  • Mã bưu điện: 512967
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Sơn Hoá
  • Địa chỉ: Thôn Tam Đăng, Xã Sơn Hoá, Huyện Tuyên Hóa
  • Điện thoại: