Bưu điện văn hóa xã Dương Thủy

  • Mã bưu điện: 514340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dương Thủy
  • Địa chỉ: Thôn Nam Thiên, Xã Dương Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 02323882030