Danh sách bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Lệ Thủy

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Lệ Thủy thuộc tỉnh Quảng Bình: Bưu điện Lệ Thủy, Bưu điện Chợ Cưởi, Bưu điện Chợ Chè, Bưu điện Mỹ Đức, Bưu điện Chợ Mai, Bưu điện Chợ Trạm, Bưu điện Sen Thủy, Bưu điện văn hóa xã Cam Thủy, Bưu điện văn hóa xã Ngư Thuỷ Bắc, Bưu điện văn hóa xã Hoa Thủy, Bưu điện văn hóa xã An Thủy, Bưu điện văn hóa xã Ngư Thuỷ Trung, Bưu điện văn hóa xã Phú Thủy, Bưu điện văn hóa xã Mai Thủy, Bưu điện văn hóa xã Tân Thủy, Bưu điện văn hóa xã Ngư Thủy Nam, Bưu điện văn hóa xã Văn Thủy, Bưu điện văn hóa xã Thái Thủy, Bưu điện văn hóa xã Lộc Thủy, Bưu điện văn hóa xã Liên Thủy, Bưu điện văn hóa xã Xuân Thủy, Bưu điện văn hóa xã Dương Thủy, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lệ Thủy, Hòm thư Công cộng Trường Thuỷ, Hòm thư Công cộng Ngân Thuỷ, Hòm thư Công cộng Kim Thuỷ, Hòm thư Công cộng Phong Thuỷ, Hòm thư Công cộng Lâm Thuỷ, Bưu cục văn phòng Văn phòng Bưu điện huyện Lệ Thủy

Bưu điện Lệ Thủy

 • Mã bưu điện: 513900
 • Bưu cục: Bưu điện Lệ Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Thượng Giang 1, Thị Trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 02323882503

Bưu điện Chợ Cưởi

 • Mã bưu điện: 513950
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Cưởi
 • Địa chỉ: Thôn 2 Thanh Mỹ, Xã Thanh Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 02323882523

Bưu điện Chợ Chè

 • Mã bưu điện: 513970
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Chè
 • Địa chỉ: Thôn Thạch Hạ, Xã Hồng Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 02323950131

Bưu điện Mỹ Đức

 • Mã bưu điện: 514120
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Đức
 • Địa chỉ: Thôn Trung Lộc 3, Xã Sơn Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 02323996235

Bưu điện Chợ Mai

 • Mã bưu điện: 514410
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Mai
 • Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 02323959021

Bưu điện Chợ Trạm

 • Mã bưu điện: 514290
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Trạm
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Trạch 1, Xã Mỹ Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 02323882529

Bưu điện Sen Thủy

 • Mã bưu điện: 514390
 • Bưu cục: Bưu điện Sen Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Đông Thượng, Xã Sen Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 02323953298

Bưu điện văn hóa xã Cam Thủy

 • Mã bưu điện: 513920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Đăng Lộc 1, Xã Cam Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 02323882040

Bưu điện văn hóa xã Ngư Thuỷ Bắc

 • Mã bưu điện: 513940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngư Thuỷ Bắc
 • Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Ngư Thủy Bắc, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 02323883595

Bưu điện văn hóa xã Hoa Thủy

 • Mã bưu điện: 514050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoa Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Mã, Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 02323996337

Bưu điện văn hóa xã An Thủy

 • Mã bưu điện: 514090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Lộc An 1, Xã An Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 02323882253

Bưu điện văn hóa xã Ngư Thuỷ Trung

 • Mã bưu điện: 514430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngư Thuỷ Trung
 • Địa chỉ: Thôn Thượng Hải, Xã Ngư Thủy Trung, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 0847228384

Bưu điện văn hóa xã Phú Thủy

 • Mã bưu điện: 514140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Phú Hòa, Xã Phú Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 02323997255

Bưu điện văn hóa xã Mai Thủy

 • Mã bưu điện: 514200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mai Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Mai Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 02323882254

Bưu điện văn hóa xã Tân Thủy

 • Mã bưu điện: 514370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Tân Ninh, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 0919915377

Bưu điện văn hóa xã Ngư Thủy Nam

 • Mã bưu điện: 514440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngư Thủy Nam
 • Địa chỉ: Thôn Liêm Tiến, Xã Ngư Thủy Nam, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 02323953235

Bưu điện văn hóa xã Văn Thủy

 • Mã bưu điện: 514328
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Văn Minh, Xã Văn Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 0913277357

Bưu điện văn hóa xã Thái Thủy

 • Mã bưu điện: 514360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Thái Sơn, Xã Thái Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 02323959037

Bưu điện văn hóa xã Lộc Thủy

 • Mã bưu điện: 514030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lộc Thủy
 • Địa chỉ: Thôn An Xá 1, Xã Lộc Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 02323882020

Bưu điện văn hóa xã Liên Thủy

 • Mã bưu điện: 514260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Uẩn Áo 1, Xã Liên Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 0948620577

Bưu điện văn hóa xã Xuân Thủy

 • Mã bưu điện: 514170
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Bồ 1, Xã Xuân Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 0919675485

Bưu điện văn hóa xã Dương Thủy

 • Mã bưu điện: 514340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dương Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Nam Thiên, Xã Dương Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 02323882030

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lệ Thủy

 • Mã bưu điện: 513910
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lệ Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Giang 1, Thị Trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: 02323965251

Hòm thư Công cộng Trường Thuỷ

 • Mã bưu điện: 514229
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường Thuỷ
 • Địa chỉ: Thôn Hồng Giang, Xã Trường Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Ngân Thuỷ

 • Mã bưu điện: 514166
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Ngân Thuỷ
 • Địa chỉ: Thôn Km14, Xã Ngân Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Kim Thuỷ

 • Mã bưu điện: 514249
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Kim Thuỷ
 • Địa chỉ: Thôn Bang, Xã Kim Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Phong Thuỷ

 • Mã bưu điện: 514008
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phong Thuỷ
 • Địa chỉ: Xóm 7 Thượng Phong, Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Lâm Thuỷ

 • Mã bưu điện: 514466
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Lâm Thuỷ
 • Địa chỉ: Bản Xà Khía, Xã Lâm Thủy, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Văn phòng Bưu điện huyện Lệ Thủy

 • Mã bưu điện: 513911
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Bưu điện huyện Lệ Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Giang 1, Thị Trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy
 • Điện thoại: