Hòm thư Công cộng Quảng Trường

  • Mã bưu điện: 512465
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quảng Trường
  • Địa chỉ: Thôn Thu Trường, Xã Quảng Trường, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: