Hòm thư Công cộng LC12

  • Mã bưu điện: 555826
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng LC12
  • Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
  • Điện thoại: