Hòm thư Công cộng HC13

  • Mã bưu điện: 552863
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng HC13
  • Địa chỉ: Sô´200, Đường 3/2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: