Hòm thư Công cộng Công sơn

  • Mã bưu điện: 241949
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Công sơn
  • Địa chỉ: Thôn Nhọt Nặm, Xã Công Sơn, Huyện Cao Lộc
  • Điện thoại: