Hòm thư Công cộng Cao Thắng

  • Mã bưu điện: 201804
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Cao Thắng
  • Địa chỉ: Đường Cao Thắng, Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại: