Địa chỉ bưu điện tại Thạch Thất, Hà Nội

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Thạch Thất thuộc tỉnh Hà Nội: Bưu điện Thạch Thất, Bưu điện KHL Thạch Thất, Bưu điện Hoà Lạc, Bưu điện Bình Phú, Bưu điện Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Bưu điện Yên Bình, Bưu điện văn hóa xã Liên Quan, Bưu điện văn hóa xã Phú Kim, Bưu điện văn hóa xã Đại Đồng, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Yên, Bưu điện văn hóa xã Lại Thượng, Bưu điện văn hóa xã Bình Yên, Bưu điện văn hóa xã Kim Quan, Bưu điện văn hóa xã Chàng Sơn, Bưu điện văn hóa xã Tân Xã, Bưu điện văn hóa xã Cần Kiệm, Bưu điện văn hóa xã Thạch Hoà, Bưu điện văn hóa xã Hạ Bằng, Bưu điện văn hóa xã Đồng Trúc, Bưu điện văn hóa xã Hữu Bằng, Bưu điện văn hóa xã Phùng Xá, Bưu điện văn hóa xã Hương Ngải, Bưu điện văn hóa xã Canh Nậu, Bưu điện văn hóa xã Dị Nậu, Bưu điện văn hóa xã Thạch Xá, Bưu điện văn hóa xã Tiến Xuân, Bưu điện văn hóa xã Yên Bình, Bưu điện văn hóa xã Yên Trung, Bưu cục văn phòng BĐH Thạch Thất

Bưu điện Thạch Thất

 • Mã bưu điện: 155300
 • Bưu cục: Bưu điện Thạch Thất
 • Địa chỉ: Sô´0, Đường 80, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 024.33842219

Bưu điện KHL Thạch Thất

 • Mã bưu điện: 155309
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Thạch Thất
 • Địa chỉ: Đường 419, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433598387

Bưu điện Hoà Lạc

 • Mã bưu điện: 155470
 • Bưu cục: Bưu điện Hoà Lạc
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hoà Lạc, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 024.33686199

Bưu điện Bình Phú

 • Mã bưu điện: 155590
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Phú
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thái Hoà, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 024.33672001

Bưu điện Khu công nghệ cao Hòa Lạc

 • Mã bưu điện: 155514
 • Bưu cục: Bưu điện Khu công nghệ cao Hòa Lạc
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 0349629671

Bưu điện Yên Bình

 • Mã bưu điện: 155670
 • Bưu cục: Bưu điện Yên Bình
 • Địa chỉ: Xóm Lụa, Xã Yên Bình, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 024.39820998

Bưu điện văn hóa xã Liên Quan

 • Mã bưu điện: 155301
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Quan
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chi Quan 2, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433670250

Bưu điện văn hóa xã Phú Kim

 • Mã bưu điện: 155420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Kim
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phú Nghĩa, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433670262

Bưu điện văn hóa xã Đại Đồng

 • Mã bưu điện: 155430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Đồng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hàn Chùa, Xã Đại Đồng , Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433591600

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Yên

 • Mã bưu điện: 155460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Yên
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Yên Lỗ, Xã Cẩm Yên, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433773813

Bưu điện văn hóa xã Lại Thượng

 • Mã bưu điện: 155450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lại Thượng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Lại Thượng, Xã Lại Thượng , Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433773900

Bưu điện văn hóa xã Bình Yên

 • Mã bưu điện: 155471
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Yên
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Làng Sen Trì, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433842946

Bưu điện văn hóa xã Kim Quan

 • Mã bưu điện: 155320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Quan
 • Địa chỉ: Sô´0, Xóm Giáp Tây Chùa, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433670208

Bưu điện văn hóa xã Chàng Sơn

 • Mã bưu điện: 155360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chàng Sơn
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 2, Xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433670167

Bưu điện văn hóa xã Tân Xã

 • Mã bưu điện: 155530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Xã
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cừ Viên, Xã Tân Xã, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433595927

Bưu điện văn hóa xã Cần Kiệm

 • Mã bưu điện: 155520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cần Kiệm
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu Trung Tâm Xã ( Làngphú Lễ , Làng Đông Thượng , Xóm Cộng ), Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433673159

Bưu điện văn hóa xã Thạch Hoà

 • Mã bưu điện: 155500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạch Hoà
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 7, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433686252

Bưu điện văn hóa xã Hạ Bằng

 • Mã bưu điện: 155550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hạ Bằng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 5, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433595926

Bưu điện văn hóa xã Đồng Trúc

 • Mã bưu điện: 155570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Trúc
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chiến Thắng, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433595251

Bưu điện văn hóa xã Hữu Bằng

 • Mã bưu điện: 155370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hữu Bằng
 • Địa chỉ: Sô´0, Xóm Đình Chùa, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433673670

Bưu điện văn hóa xã Phùng Xá

 • Mã bưu điện: 155380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phùng Xá
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bùng, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433672373

Bưu điện văn hóa xã Hương Ngải

 • Mã bưu điện: 155340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Ngải
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 9, Xã Hương Ngải, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433597839

Bưu điện văn hóa xã Canh Nậu

 • Mã bưu điện: 155410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Canh Nậu
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 4, Xã Canh Nậu, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433599042

Bưu điện văn hóa xã Dị Nậu

 • Mã bưu điện: 155400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dị Nậu
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hoà Bình, Xã Dị Nậu, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433599023

Bưu điện văn hóa xã Thạch Xá

 • Mã bưu điện: 155490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạch Xá
 • Địa chỉ: Sô´0, Làng Yên ( Thôn 4 -> Thôn 9 ), Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433673500

Bưu điện văn hóa xã Tiến Xuân

 • Mã bưu điện: 155640
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiến Xuân
 • Địa chỉ: Xóm Gò Chòi A, Xã Tiến Xuân, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02439821046

Bưu điện văn hóa xã Yên Bình

 • Mã bưu điện: 155671
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Bình
 • Địa chỉ: Xóm Đình, Xã Yên Bình, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02439820138

Bưu điện văn hóa xã Yên Trung

 • Mã bưu điện: 155690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Trung
 • Địa chỉ: Xóm Sổ, Xã Yên Trung, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02439820064

Bưu cục văn phòng BĐH Thạch Thất

 • Mã bưu điện: 155311
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Thạch Thất
 • Địa chỉ: Đường 80, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: