Địa chỉ bưu điện tại Thạch Thất, Hà Nội

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Thạch Thất thuộc tỉnh Hà Nội: Bưu điện Thạch Thất, Bưu điện KHL Thạch Thất, Bưu điện Hoà Lạc, Bưu điện Bình Phú, Bưu điện Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Bưu điện Yên Bình, Bưu điện văn hóa xã Liên Quan, Bưu điện văn hóa xã Phú Kim, Bưu điện văn hóa xã Đại Đồng, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Yên, Bưu điện văn hóa xã Lại Thượng, Bưu điện văn hóa xã Bình Yên, Bưu điện văn hóa xã Kim Quan, Bưu điện văn hóa xã Chàng Sơn, Bưu điện văn hóa xã Tân Xã, Bưu điện văn hóa xã Cần Kiệm, Bưu điện văn hóa xã Thạch Hoà, Bưu điện văn hóa xã Hạ Bằng, Bưu điện văn hóa xã Đồng Trúc, Bưu điện văn hóa xã Hữu Bằng, Bưu điện văn hóa xã Phùng Xá, Bưu điện văn hóa xã Hương Ngải, Bưu điện văn hóa xã Canh Nậu, Bưu điện văn hóa xã Dị Nậu, Bưu điện văn hóa xã Thạch Xá, Bưu điện văn hóa xã Tiến Xuân, Bưu điện văn hóa xã Yên Bình, Bưu điện văn hóa xã Yên Trung, Bưu cục văn phòng BĐH Thạch Thất

Bưu điện Thạch Thất

 • Mã bưu điện: 155300
 • Bưu cục: Bưu điện Thạch Thất
 • Địa chỉ: Sô´0, Đường 80, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 024.33842219

Bưu điện KHL Thạch Thất

 • Mã bưu điện: 155309
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Thạch Thất
 • Địa chỉ: Đường 419, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433598387

Bưu điện Hoà Lạc

 • Mã bưu điện: 155470
 • Bưu cục: Bưu điện Hoà Lạc
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hoà Lạc, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 024.33686199

Bưu điện Bình Phú

 • Mã bưu điện: 155590
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Phú
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thái Hoà, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 024.33672001

Bưu điện Khu công nghệ cao Hòa Lạc

 • Mã bưu điện: 155514
 • Bưu cục: Bưu điện Khu công nghệ cao Hòa Lạc
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 0349629671

Bưu điện Yên Bình

 • Mã bưu điện: 155670
 • Bưu cục: Bưu điện Yên Bình
 • Địa chỉ: Xóm Lụa, Xã Yên Bình, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 024.39820998

Bưu điện văn hóa xã Liên Quan

 • Mã bưu điện: 155301
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Quan
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chi Quan 2, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433670250

Bưu điện văn hóa xã Phú Kim

 • Mã bưu điện: 155420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Kim
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phú Nghĩa, Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433670262

Bưu điện văn hóa xã Đại Đồng

 • Mã bưu điện: 155430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Đồng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hàn Chùa, Xã Đại Đồng , Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433591600

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Yên

 • Mã bưu điện: 155460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Yên
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Yên Lỗ, Xã Cẩm Yên, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433773813

Bưu điện văn hóa xã Lại Thượng

 • Mã bưu điện: 155450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lại Thượng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Lại Thượng, Xã Lại Thượng , Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433773900

Bưu điện văn hóa xã Bình Yên

 • Mã bưu điện: 155471
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Yên
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Làng Sen Trì, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433842946

Bưu điện văn hóa xã Kim Quan

 • Mã bưu điện: 155320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Quan
 • Địa chỉ: Sô´0, Xóm Giáp Tây Chùa, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433670208

Bưu điện văn hóa xã Chàng Sơn

 • Mã bưu điện: 155360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chàng Sơn
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 2, Xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433670167

Bưu điện văn hóa xã Tân Xã

 • Mã bưu điện: 155530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Xã
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cừ Viên, Xã Tân Xã, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433595927

Bưu điện văn hóa xã Cần Kiệm

 • Mã bưu điện: 155520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cần Kiệm
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu Trung Tâm Xã ( Làngphú Lễ , Làng Đông Thượng , Xóm Cộng ), Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433673159

Bưu điện văn hóa xã Thạch Hoà

 • Mã bưu điện: 155500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạch Hoà
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 7, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433686252

Bưu điện văn hóa xã Hạ Bằng

 • Mã bưu điện: 155550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hạ Bằng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 5, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433595926

Bưu điện văn hóa xã Đồng Trúc

 • Mã bưu điện: 155570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Trúc
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chiến Thắng, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433595251

Bưu điện văn hóa xã Hữu Bằng

 • Mã bưu điện: 155370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hữu Bằng
 • Địa chỉ: Sô´0, Xóm Đình Chùa, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433673670

Bưu điện văn hóa xã Phùng Xá

 • Mã bưu điện: 155380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phùng Xá
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bùng, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433672373

Bưu điện văn hóa xã Hương Ngải

 • Mã bưu điện: 155340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Ngải
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 9, Xã Hương Ngải, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433597839

Bưu điện văn hóa xã Canh Nậu

 • Mã bưu điện: 155410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Canh Nậu
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 4, Xã Canh Nậu, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433599042

Bưu điện văn hóa xã Dị Nậu

 • Mã bưu điện: 155400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dị Nậu
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hoà Bình, Xã Dị Nậu, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433599023

Bưu điện văn hóa xã Thạch Xá

 • Mã bưu điện: 155490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạch Xá
 • Địa chỉ: Sô´0, Làng Yên ( Thôn 4 -> Thôn 9 ), Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02433673500

Bưu điện văn hóa xã Tiến Xuân

 • Mã bưu điện: 155640
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiến Xuân
 • Địa chỉ: Xóm Gò Chòi A, Xã Tiến Xuân, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02439821046

Bưu điện văn hóa xã Yên Bình

 • Mã bưu điện: 155671
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Bình
 • Địa chỉ: Xóm Đình, Xã Yên Bình, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02439820138

Bưu điện văn hóa xã Yên Trung

 • Mã bưu điện: 155690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Trung
 • Địa chỉ: Xóm Sổ, Xã Yên Trung, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại: 02439820064

Bưu cục văn phòng BĐH Thạch Thất

 • Mã bưu điện: 155311
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Thạch Thất
 • Địa chỉ: Đường 80, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’