Bưu điện văn hóa xã Liên Phương

  • Mã bưu điện: 158630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Phương
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bạch Liên, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín
  • Điện thoại: 01696236860