Địa chỉ bưu điện tại Bỉm Sơn, Thanh Hoá

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hoá: Bưu điện GD Bỉm Sơn, Bưu điện Bắc Sơn, Bưu điện Lam Sơn, Bưu điện văn hóa xã Bắc Sơn, Bưu điện văn hóa xã Hà Lan, Bưu điện văn hóa xã Quang Trung, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bỉm Sơn, Bưu cục văn phòng VP BĐTX BỈM SƠN, Bưu cục văn phòng KDTT Bỉm Sơn

Bưu điện GD Bỉm Sơn

 • Mã bưu điện: 444900
 • Bưu cục: Bưu điện GD Bỉm Sơn
 • Địa chỉ: Sô´47, Đường Nguyễn Huệ, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn
 • Điện thoại: 02373776559

Bưu điện Bắc Sơn

 • Mã bưu điện: 444964
 • Bưu cục: Bưu điện Bắc Sơn
 • Địa chỉ: Khu 7, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn
 • Điện thoại: 02373763031

Bưu điện Lam Sơn

 • Mã bưu điện: 445040
 • Bưu cục: Bưu điện Lam Sơn
 • Địa chỉ: Sô´500, Đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn
 • Điện thoại: 02373760936

Bưu điện văn hóa xã Bắc Sơn

 • Mã bưu điện: 444950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Sơn
 • Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn
 • Điện thoại: 770283

Bưu điện văn hóa xã Hà Lan

 • Mã bưu điện: 445030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Lan
 • Địa chỉ: Thôn Đoài Thôn, Xã Hà Lan, Thị xã Bỉm Sơn
 • Điện thoại: 0945521123

Bưu điện văn hóa xã Quang Trung

 • Mã bưu điện: 445010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Trung
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Phú Sơn, Thị xã Bỉm Sơn
 • Điện thoại: 0912968288

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bỉm Sơn

 • Mã bưu điện: 444940
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bỉm Sơn
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn
 • Điện thoại: 02373776559

Bưu cục văn phòng VP BĐTX BỈM SƠN

 • Mã bưu điện: 445090
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTX BỈM SƠN
 • Địa chỉ: Khu phố 10, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng KDTT Bỉm Sơn

 • Mã bưu điện: 444933
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng KDTT Bỉm Sơn
 • Địa chỉ: Khu phố 10, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn
 • Điện thoại: