Danh sách bưu điện Uông Bí bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Uông Bí thuộc tỉnh Quảng Ninh, tìm mã bưu điện: Bưu điện Uông Bí, Bưu điện KHL – Uông Bí, Bưu điện Phương Đông, Bưu điện Nam Khê, Bưu điện Vàng Danh, Bưu điện văn hóa xã Thượng Yên Công, Bưu điện văn hóa xã Điền Công, Bưu cục khai thác cấp 2 Uông Bí, Hòm thư Công cộng Trưng Vương, Hòm thư Công cộng Thanh Sơn, Hòm thư Công cộng Yên Thanh, Hòm thư Công cộng Bắc Sơn, Hòm thư Công cộng Phương Nam, Bưu cục văn phòng BĐTP Uông Bí

Bưu điện Uông Bí

 • Mã bưu điện: 207900
 • Bưu cục: Bưu điện Uông Bí
 • Địa chỉ: Tổ 28, Khu phố 8, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí
 • Điện thoại: 02033661222

Bưu điện KHL – Uông Bí

 • Mã bưu điện: 208009
 • Bưu cục: Bưu điện KHL – Uông Bí
 • Địa chỉ: Sô´395, Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí
 • Điện thoại: 02033661222

Bưu điện Phương Đông

 • Mã bưu điện: 208410
 • Bưu cục: Bưu điện Phương Đông
 • Địa chỉ: Cụm Tiểu Khu Cầu Sến, Xã Phương Đông, Thành phố Uông Bí
 • Điện thoại: ‎02033851227

Bưu điện Nam Khê

 • Mã bưu điện: 208370
 • Bưu cục: Bưu điện Nam Khê
 • Địa chỉ: Tổ 04, Khu phố Tre Mai, Phường Nam Khê, Thành phố Uông Bí
 • Điện thoại: 02033850999

Bưu điện Vàng Danh

 • Mã bưu điện: 208220
 • Bưu cục: Bưu điện Vàng Danh
 • Địa chỉ: Tổ 12a1, Cụm 4, Phường Vàng Danh, Thành phố Uông Bí
 • Điện thoại: 0912225616

Bưu điện văn hóa xã Thượng Yên Công

 • Mã bưu điện: 208450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Yên Công
 • Địa chỉ: Thôn Năm Mẫu 2, Xã Thượng Yên Công, Thành phố Uông Bí
 • Điện thoại: 02033853021

Bưu điện văn hóa xã Điền Công

 • Mã bưu điện: 208540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điền Công
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí
 • Điện thoại: 02033687878

Bưu cục khai thác cấp 2 Uông Bí

 • Mã bưu điện: 208010
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Uông Bí
 • Địa chỉ: Tổ 28, Khu phố 8, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí
 • Điện thoại: 02033854323

Hòm thư Công cộng Trưng Vương

 • Mã bưu điện: 208359
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trưng Vương
 • Địa chỉ: Đường Trưng Vương, Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Thanh Sơn

 • Mã bưu điện: 208167
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thanh Sơn
 • Địa chỉ: Đường Trần Nhân Tông, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Yên Thanh

 • Mã bưu điện: 208059
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Yên Thanh
 • Địa chỉ: Ngõ 01, Đường Yên Thanh, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Bắc Sơn

 • Mã bưu điện: 208501
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Bắc Sơn
 • Địa chỉ: Tổ 12a, Khu 8, Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Phương Nam

 • Mã bưu điện: 208445
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phương Nam
 • Địa chỉ: Thôn Hiệp An 1, Xã Phương Nam, Thành phố Uông Bí
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐTP Uông Bí

 • Mã bưu điện: 208011
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTP Uông Bí
 • Địa chỉ: Tổ 28, Khu phố 8, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí
 • Điện thoại: