Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Cầu Giấy

Danh sách 17 địa chỉ Bưu điện ở Cầu Giấy, Hà Nội: Bưu điện Cầu Giấy, Bưu điện KHL Cầu Giấy, Bưu điện Nguyễn Khánh Toàn, Bưu điện Bưu cục Hoàng Sâm, Bưu điện KHL Trung Yên, Bưu điện EMS Cầu Giấy, Bưu điện KHL EMS, Bưu điện Trung Hòa, Bưu điện EMS KHL Cầu Giấy, Bưu điện Nghĩa Tân, Bưu điện Hoàng Quốc Việt, Bưu điện Doãn Kế Thiện, Bưu điện KHL Cầu Giấy 2, Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Thương mại, Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Bưu cục Phát cấp 2 [EMS] BCP COD Cầu Giấy, Bưu cục văn phòng BĐTT3

Bưu điện Cầu Giấy

 • Mã bưu điện: 122000
 • Bưu cục: Bưu điện Cầu Giấy
 • Địa chỉ: Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy
 • Điện thoại: 024.37675246

Bưu điện KHL Cầu Giấy

 • Mã bưu điện: 122080
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Cầu Giấy
 • Địa chỉ: Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy
 • Điện thoại: 024.37673142

Bưu điện Nguyễn Khánh Toàn

 • Mã bưu điện: 122480
 • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Khánh Toàn
 • Địa chỉ: Sô´5, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy
 • Điện thoại: 024.35410001

Bưu điện Bưu cục Hoàng Sâm

 • Mã bưu điện: 122772
 • Bưu cục: Bưu điện Bưu cục Hoàng Sâm
 • Địa chỉ: Sô´8, Phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy
 • Điện thoại: 02432123474

Bưu điện KHL Trung Yên

 • Mã bưu điện: 123070
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Trung Yên
 • Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
 • Điện thoại: 024.35625521

Bưu điện EMS Cầu Giấy

 • Mã bưu điện: 123080
 • Bưu cục: Bưu điện EMS Cầu Giấy
 • Địa chỉ: Sô´193, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
 • Điện thoại: 02432262446

Bưu điện KHL EMS

 • Mã bưu điện: 123075
 • Bưu cục: Bưu điện KHL EMS
 • Địa chỉ: Sô´01, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
 • Điện thoại: 0437800157

Bưu điện Trung Hòa

 • Mã bưu điện: 123068
 • Bưu cục: Bưu điện Trung Hòa
 • Địa chỉ: Đường Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
 • Điện thoại: 02432242399

Bưu điện EMS KHL Cầu Giấy

 • Mã bưu điện: 123071
 • Bưu cục: Bưu điện EMS KHL Cầu Giấy
 • Địa chỉ: Sô´115, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
 • Điện thoại: 02439912110

Bưu điện Nghĩa Tân

 • Mã bưu điện: 122320
 • Bưu cục: Bưu điện Nghĩa Tân
 • Địa chỉ: Sô´P100, Dãy nhà A15, Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy
 • Điện thoại: 024.37912820

Bưu điện Hoàng Quốc Việt

 • Mã bưu điện: 122300
 • Bưu cục: Bưu điện Hoàng Quốc Việt
 • Địa chỉ: Sô´393, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy
 • Điện thoại: 024.37915779

Bưu điện Doãn Kế Thiện

 • Mã bưu điện: 122913
 • Bưu cục: Bưu điện Doãn Kế Thiện
 • Địa chỉ: Sô´46, Đường Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy
 • Điện thoại: 024.32262975

Bưu điện KHL Cầu Giấy 2

 • Mã bưu điện: 122158
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Cầu Giấy 2
 • Địa chỉ: Sô´6, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy
 • Điện thoại: 024.32191319

Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Thương mại

 • Mã bưu điện: 122801
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Thương mại
 • Địa chỉ: Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Quốc gia Hà Nội

 • Mã bưu điện: 123105
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập trường Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Địa chỉ: Sô´136, Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy
 • Điện thoại:

Bưu cục Phát cấp 2 [EMS] BCP COD Cầu Giấy

 • Mã bưu điện: 122045
 • Bưu cục: Bưu cục Phát cấp 2 [EMS] BCP COD Cầu Giấy
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
 • Điện thoại: 024.32123348

Bưu cục văn phòng BĐTT3

 • Mã bưu điện: 123069
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTT3
 • Địa chỉ: Đường Trung Yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
 • Điện thoại: