Bưu điện Đan Phượng

  • Mã bưu điện: 153300
  • Bưu cục: Bưu điện Đan Phượng
  • Địa chỉ: Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng
  • Điện thoại: 024.33639514