Bưu điện văn phòng BĐH Sóc Sơn

  • Mã bưu điện: 139017
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Sóc Sơn
  • Địa chỉ: Tổ 1, Khu A, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: