Bưu điện văn hóa xã Lam Điền

  • Mã bưu điện: 156480
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lam Điền
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đại Từ, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ
  • Điện thoại: 0973273687