Đắk Lăk

Bưu điện văn hóa xã Cư Suê

Mã bưu điện: 634580 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Suê Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cư Suê, Huyện Cư M’Gar Điện thoại: 0262 3530126

Bưu điện văn hóa xã Cuôr Đăng

Mã bưu điện: 634600 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cuôr Đăng Địa chỉ: Buôn Cuôr Đăng A, Xã Cuôr Đăng, Huyện Cư M’Gar Điện thoại: 0262 3536102

Bưu điện văn hóa xã Ea Pôk

Mã bưu điện: 634560 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Pôk Địa chỉ: Thôn An Bình, Thị Trấn Ea Pốc, Huyện Cư M’Gar Điện thoại: 0262 3530100

Bưu điện văn hóa xã Quảng Hiệp

Mã bưu điện: 634611 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Hiệp Địa chỉ: Thôn Hiệp Hưng, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M’Gar Điện thoại: 0262 3537002

Bưu điện khai thác cấp 2 KT Cư Mgar

Mã bưu điện: 634410 Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cư Mgar Địa chỉ: Sô´130, Khối 8, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M’Gar Điện thoại: …

Bưu điện văn phòng BĐ CưMgar

Mã bưu điện: 634419 Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐ CưMgar Địa chỉ: Sô´130, Thôn 2, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M’Gar Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Ea M’roh

Mã bưu điện: 634610 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea M’roh Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea M’Droh, Huyện Cư M’Gar Điện thoại: 0626 3537100