Bưu điện văn hóa xã Cuôr Đăng

  • Mã bưu điện: 634600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cuôr Đăng
  • Địa chỉ: Buôn Cuôr Đăng A, Xã Cuôr Đăng, Huyện Cư M’Gar
  • Điện thoại: 0262 3536102