Bưu điện văn hóa xã Buôn Tría

  • Mã bưu điện: 637490
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Buôn Tría
  • Địa chỉ: Thôn Liên Kết 3, Xã Buôn Tría, Huyện Lắk
  • Điện thoại: 0262 3586313