Thông tin bưu cục: Lắk – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Lắk tỉnh Đắk Lăk thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Lak, Bưu điện văn hóa xã Bông Krang, Bưu điện văn hóa xã Yang Tao, Bưu điện văn hóa xã Đắk Liêng, Bưu điện văn hóa xã Buôn Tría, Bưu điện văn hóa xã Buôn Triết, Bưu điện văn hóa xã Đắk Nuê, Bưu điện văn hóa xã Đắk Phơi, Bưu điện văn hóa xã Krông Nô, Bưu điện văn hóa xã Ea Rbin, Bưu điện văn hóa xã Nam Ka, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lắk, Hòm thư Công cộng Chợ Liên Sơn, Hòm thư Công cộng Bệnh viện đa khoa huyện Lăk, Bưu cục văn phòng BĐ Lắk

Bưu điện Lak

 • Mã bưu điện: 637400
 • Bưu cục: Bưu điện Lak
 • Địa chỉ: Sô´199, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk
 • Điện thoại: 0262 3586254

Bưu điện văn hóa xã Bông Krang

 • Mã bưu điện: 637420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bông Krang
 • Địa chỉ: Thôn Sân Bay, Xã Bông Krang, Huyện Lắk
 • Điện thoại: 0262 3586387

Bưu điện văn hóa xã Yang Tao

 • Mã bưu điện: 637440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yang Tao
 • Địa chỉ: Buôn Dơng Bắc, Xã Yang Tao, Huyện Lắk
 • Điện thoại: 0262 3586286

Bưu điện văn hóa xã Đắk Liêng

 • Mã bưu điện: 637460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Liêng
 • Địa chỉ: Thôn Ngã 3, Xã Đắk Liêng, Huyện Lắk
 • Điện thoại: 0262 3586104

Bưu điện văn hóa xã Buôn Tría

 • Mã bưu điện: 637490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Buôn Tría
 • Địa chỉ: Thôn Liên Kết 3, Xã Buôn Tría, Huyện Lắk
 • Điện thoại: 0262 3586313

Bưu điện văn hóa xã Buôn Triết

 • Mã bưu điện: 637510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Buôn Triết
 • Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết 2, Xã Buôn Triết, Huyện Lắk
 • Điện thoại: 0262 3630004

Bưu điện văn hóa xã Đắk Nuê

 • Mã bưu điện: 637540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Nuê
 • Địa chỉ: Buôn Dhăm 1, Xã Đắk Nuê, Huyện Lắk
 • Điện thoại: 0262 3586089

Bưu điện văn hóa xã Đắk Phơi

 • Mã bưu điện: 637560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Phơi
 • Địa chỉ: Thôn Liêng Ông, Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk
 • Điện thoại: 0262 3586307

Bưu điện văn hóa xã Krông Nô

 • Mã bưu điện: 637580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Krông Nô
 • Địa chỉ: Buôn Phi Dih Ya B, Xã Krong Nô, Huyện Lắk
 • Điện thoại: 0262 3859024

Bưu điện văn hóa xã Ea Rbin

 • Mã bưu điện: 637600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Rbin
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Rbin, Huyện Lắk
 • Điện thoại: 0262 3582617

Bưu điện văn hóa xã Nam Ka

 • Mã bưu điện: 637610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Ka
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nam Ka, Huyện Lắk
 • Điện thoại: 0262 3580500

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lắk

 • Mã bưu điện: 637500
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lắk
 • Địa chỉ: Sô´199, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk
 • Điện thoại: 0262 3586254

Hòm thư Công cộng Chợ Liên Sơn

 • Mã bưu điện: 637663
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chợ Liên Sơn
 • Địa chỉ: Ngõ 1, Đường Nơ Trang Lơng, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Bệnh viện đa khoa huyện Lăk

 • Mã bưu điện: 637662
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Bệnh viện đa khoa huyện Lăk
 • Địa chỉ: Ngõ 3, Đường Phạm Ngọc Thạch, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐ Lắk

 • Mã bưu điện: 637509
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐ Lắk
 • Địa chỉ: Sô´199, Thôn Liên Kết 1, Xã Buôn Tría, Huyện Lắk
 • Điện thoại: