Bưu điện Buôn Ma Thuột

  • Mã bưu điện: 630000
  • Bưu cục: Bưu điện Buôn Ma Thuột
  • Địa chỉ: Sô´01, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột
  • Điện thoại: 0262 3852612