Bưu điện văn phòng BĐ TP Buôn Ma Thuột

  • Mã bưu điện: 631082
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐ TP Buôn Ma Thuột
  • Địa chỉ: Sô´01, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột
  • Điện thoại: