Bưu điện văn hóa xã Hòa Lễ

  • Mã bưu điện: 637012
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Lễ
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoà Lễ, Huyện Krông Bông
  • Điện thoại: 0262 3733055