Bưu điện văn phòng BĐ Lắk

  • Mã bưu điện: 637509
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐ Lắk
  • Địa chỉ: Sô´199, Thôn Liên Kết 1, Xã Buôn Tría, Huyện Lắk
  • Điện thoại: