Bưu điện văn hóa xã Ea Mlây

  • Mã bưu điện: 633980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Mlây
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea H’Mlay, Huyện M’Đrắk
  • Điện thoại: 0262 3737119