Bưu điện Trung Hòa

  • Mã bưu điện: 636750
  • Bưu cục: Bưu điện Trung Hòa
  • Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin
  • Điện thoại: 0262 3633015