Bưu điện văn hóa xã Dang Kang

  • Mã bưu điện: 637140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dang Kang
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Dăng Kang, Huyện Krông Bông
  • Điện thoại: 0262 3736606