Bưu điện Khách Hàng Lớn

  • Mã bưu điện: 631080
  • Bưu cục: Bưu điện Khách Hàng Lớn
  • Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
  • Điện thoại: 0262 3840506