Bưu điện văn hóa xã Ea Phê 1

  • Mã bưu điện: 633035
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Phê 1
  • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk
  • Điện thoại: 0262 3518347