Bưu điện văn hóa xã Hà Lan

  • Mã bưu điện: 634980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Lan
  • Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến 1, Phường Thống Nhất, Thị Xã Buôn Hồ
  • Điện thoại: 0262 3573800