Bưu điện văn hóa xã Ea Knuếc

  • Mã bưu điện: 633100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Knuếc
  • Địa chỉ: Thôn Tân Hòa 2, Xã Ea Knuêc, Huyện Krông Pắk
  • Điện thoại: 0262 3514000