Danh sách bưu điện Ea H’Leo bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Ea H’Leo thuộc tỉnh Đắk Lăk, tìm mã bưu điện: Bưu điện Krông Búk, Bưu điện Pơn Đrang, Bưu điện văn hóa xã Ea Ngai, Bưu điện văn hóa xã Cư Kpô, Bưu điện văn hóa xã Kty, Bưu điện văn hóa xã Cư Pơng, Bưu điện văn hóa xã Cư Né, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Krông Búk, Bưu cục văn phòng BĐ Krông Búk

Bưu điện Krông Búk

 • Mã bưu điện: 634710
 • Bưu cục: Bưu điện Krông Búk
 • Địa chỉ: Thôn 9, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk
 • Điện thoại: 02623623333

Bưu điện Pơn Đrang

 • Mã bưu điện: 634740
 • Bưu cục: Bưu điện Pơn Đrang
 • Địa chỉ: Thôn 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk
 • Điện thoại: 02623623333

Bưu điện văn hóa xã Ea Ngai

 • Mã bưu điện: 634850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Ngai
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Ngai, Huyện Krông Búk
 • Điện thoại: 0262 3874666

Bưu điện văn hóa xã Cư Kpô

 • Mã bưu điện: 634790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Kpô
 • Địa chỉ: Thôn An Bình, Xã Cư KBô, Huyện Krông Búk
 • Điện thoại: 0262 3562005

Bưu điện văn hóa xã Kty

 • Mã bưu điện: 634791
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kty
 • Địa chỉ: Thôn Nam Anh, Xã Cư KBô, Huyện Krông Búk
 • Điện thoại: 0262 3562502

Bưu điện văn hóa xã Cư Pơng

 • Mã bưu điện: 634870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Pơng
 • Địa chỉ: Buôn Đray Huê, Xã Cư Pơng, Huyện Krông Búk
 • Điện thoại: 0262 3576002

Bưu điện văn hóa xã Cư Né

 • Mã bưu điện: 634820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Né
 • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư Né, Huyện Krông Búk
 • Điện thoại: 0262 3576524

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Krông Búk

 • Mã bưu điện: 634770
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Krông Búk
 • Địa chỉ: Thôn 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk
 • Điện thoại: 0262 3975555

Bưu cục văn phòng BĐ Krông Búk

 • Mã bưu điện: 634779
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐ Krông Búk
 • Địa chỉ: Thôn 9, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk
 • Điện thoại: