Bưu điện văn hóa xã Quảng Điền

  • Mã bưu điện: 636870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Điền
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Điền, Huyện Krông ANa
  • Điện thoại: 0262 3630002