Bưu điện văn hóa xã Ea Bhốk

  • Mã bưu điện: 636680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Bhốk
  • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ea BHốk, Huyện Cư Kuin
  • Điện thoại: 0262 3636400