Bưu điện văn hóa xã Ea Hiu

  • Mã bưu điện: 632860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Hiu
  • Địa chỉ: Buôn Roang Đơng, Xã Ea Hiu, Huyện Krông Pắk
  • Điện thoại: 05003522386