Bưu điện văn hóa xã Đắk Phơi

  • Mã bưu điện: 637560
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Phơi
  • Địa chỉ: Thôn Liêng Ông, Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk
  • Điện thoại: 0262 3586307