Đại lý bưu điện 30 Amajhao

  • Mã bưu điện: 632539
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện 30 Amajhao
  • Địa chỉ: Sô´30, Đường Ama Hiao, Phường Tân Lập, Thành phố Buôn Ma Thuột
  • Điện thoại: 0944664778