Bưu điện khai thác cấp 2 KT Cư Mgar

  • Mã bưu điện: 634410
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cư Mgar
  • Địa chỉ: Sô´130, Khối 8, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M’Gar
  • Điện thoại: 02623 834888